Data Guru

DAFTAR NAMA/ NIP/ TUGAS  GURU

TAHUN PELAJARAN 2013-2014

NO. NAMA GURU NIP PELAJARAN JML
JAM
1 Drs. Ogi Suprayogi,M.M.Pd. 19610421 198903 1 006 Kepala Sekolah 12
2 Sumardi,M.Pd 19591002 198303 1 002 Bhs. dan Sastra Ind. 25
3 Drs. H. E. Raehan 19591002 198903 1 002 Ket. Bhs. Arab 26
4 Hj. Siti Hindun,S.Pd. 19561225 198002 2 001 Bhs. Indonesia 28
5 Hikmat Nugroho,S.Pd. 19580105 198302 1 004 Penjas Orkes 24
6 Drs. Usep Suhendar,M.M. 19640117 199203 1 006 PKn 24
7 Bambang Sumarna 19561231 198501 1 006 Seni Budaya 24
8 Ade Rustandy,S.Pd.M.M. 19661220 199001 1 003 Biologi 30
Lintas Minat Biologi
9 Zulkarnaini,S.Pd.Ek. 19640815 198703 1 005 Sosiologi 28
10 Hj. Ai Lulu Lumindah,S.Pd. 19640727 198803 2 005 Ekonomi 27
Lintas Minat Ekonmi
11 Iit Rustiwan,M.Pd. 19700724 199403 2 003 Matematika 27
12 A. Dana Setia,S.Pd. 19660121 198903 1 005 Geografi 32
13 Dra. N. Ruhaeni,M.Pd. 19630330 199203 2 002 PKn 24
14 Dra. Ida Rukmini 19680306 199303 2 005 Pend. Agama Islam 28
15 Drs. Yan Suwandi,M.M.Pd. 19621126 199303 1 002 BP/BK 36
16 Wiwi Endang S.G,S.Pd. 19630109 199303 2 003 Kimia 14
17 Lilis Kurniasih,S.Pd. 19641105 198903 2 006 Fisika 14
18 Desnimar,S.Pd. 19651210 199003 2 012 Biologi 24
Lintas Minat Biologi
19 Drs. Nursilanda 19640601 199512 1 003 Bhs. Inggris 24
Lintas Minat B.Inggrs
20 Tuti Dewi Susanti,S.Pd. 19660123 199002 2 001 Matematika 24
21 Lilis Nurlaela,S.Pd. 19690114 199101 2 002 Kimia 25
22 Drs. Gatot Hermanto,M.Pd. 19650430 199303 1 005 Geografi 12
23 Dra. Etty Rohmawaty 19621015 199412 2 001 BP/BK 36
24 Dra. Sri wuryanti 19670508 199703 2 004 Fisika 25
25 Dian Rosdiana,S.Pd.M.Ak. 19710305 199802 2 001 Ekonomi 33
Lintas Minat Ekonmi
Prakrya & Kwrushaan
26 Titi Hasanah,S.Pd. 19700724 199403 2 003 Bhs. Inggris 27
Lintas Minat B.Inggrs
27 Eli Sunarsah,S.Pd. 19790426 200501 2 008 Matematika 24
28 Reni Citrawati,S.Pd. 19801204 200501 2 010 Matematika 27
29 Dina Mardiah,S.Pd. 19800521 200404 2 009 Bhs. Inggris 30
Lintas Minat B.Inggrs
30 Imas Sudiuarti,S.Pd. 19720113 200701 2 005 Bhs. Indonesia 33
31 Ida Wardatul Hasanah,S.Pd. 19720815 200701 2 004 Ekonomi 28
Prakrya & Kwrushaan
32 Drs. Kusnoyo,M.M.Pd. 19600560 199003 1 006 Pend. Agama Islam 36
33 Efendi,S.Ag. Ket. Bhs. Arab 28
34 Ajat Sudrajat,S.Pd. MULOK (Bhs. Sunda) 6
35 Roni Rahayu,S.Pd. Seni Budaya 32
TIK
36 Iman Suratman,S.Pd. Antropologi 32
37 Winda Rustianur,S.S. Sosiologi 27
Bhs. Jepang
38 Evi Khotifah,S.Pd. Bhs. Indonesia 8
39 Mayangsari,S.Pd. MULOK (Bhs. Sunda) 25
40 Jamjam Nurjaman,S.Ag. Seni Budaya 24
TIK
41 Astri Subangkit,S.S. Bhs. Jepang 16
42 E. Kusnadi,S.Pd. Matematika 5
43 Roni Gunawan,S.Pd. Penjas Orkes 7
44 Kartika Pamungkas,S.Pd. Penjas Orkes 16
45 Hesti Dwi Kuntari,S.Pd. Sejarah Indonesia 16
46 Nasrul Habudin,S.S. Bhs. Inggris 21
47 Ratno Pama Putra,S.Pd. Lintas Minat B.Inggrs 25
Sejarah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *